Welcome to FOXX

LATEST NEWS

PALVELUN JA KUNNOSSAPIDON BISNES JA TEOLLISUUS

Liiketoimintaseminaari 11.1.18 PALVELUN JA KUNNOSSAPIDON BISNES JA TEOLLISUUS (Service Business & Industry) sisältää aiheet palvelutuotanto ja liiketoiminta; palvelu, hinta ja voitto; palvelun kohdentaminen; huollon ja kunnossapidon yhtiöittäminen; palvelusopimukset ja hoitosopimukset; perussopimukset, laajennetut sopimukset ja täyshoitosopimukset; product-service -systeemi; MRO-toiminta, Power-by-the-Hour, ASC-huoltokeskukset; jälkimarkkinat ja palvelubisnes; palvelutuotannon kannattavuus.  

Palvelujen osuus on erikoisen hyvin kannattavaa liiketoimintaa. Nyrkkisääntönä on 20/50 -sääntö: palvelut ovat 20% yhtiön liikevaihdosta mutta 50% yrityksen voitosta ja tuloksesta. Miten se on mahdollista? Mikä tekee palvelun liiketoiminnasta niin merkittävän? Miten se järjestetään? Millaisia malleja eri yrityksillä on? 

PALVELU ON TUOTE. SE TEHDÄÄN JA VALVOTAAN.

Palvelu on tuote. Sekä palvelu "tuotteena" että sen tarjoaja "service company" ovat molemmat joko yksin tai erikseen sekä myytävissä että ostettavissa: siis kaupankäynnin kohteita. Palvelu kuten yrityksen huolto ja kunnossapito on mahdollista eriyttää, yhtiöittää ja myydä ulkopuoliselle ostajalle voitollisesti. Myyntimahdollisuus on myyjälle voitollinen ja ostajalle jatkobisneksen kannalta edullinen ja houkutteleva: lisää palvelusopimuksia ja huolto- ja kunnossapitokantaa. 

Asiakkaan laatukokemus on tärkeä asiakastyytyväisyyden ja liiketoiminnan tuottoisan jatkumisen kannalta.  Asiakastyytyväisyyttä ja käyttäjätyytyväisyyttä mitataan monin eri tavoin. Palautetiedolla on suuri merkitys palveluja tarjoavalle yritykselle: toiminnan suorittamisen valvonta ja hinta, palvelutuotteen valvonta, asiakkaan ja loppukäyttäjän tosiasialliset kiinnostuskohteet, laatutekijät, vertailu ja benchmarking kilpailevien yritysten toimintoihin, oman yrityksen käytännön kehityslinjat perättäisinä aikavertailuina, suorien asiakaskontaktien ja asiakastapahtumien arviointi, ja oman suoritteen korjaaminen.   Asiakaspalaute auttaa myös uusien palvelupakettien kehittämiseen ja toimii tulospalkkauksen mittarina.    

PALVELUBISNES KASVAA VOIMAKKAASTI

Palvelubisneksen määrä kasvaa koko ajan nopeasti ja maailmanlaajuisesti. Yhä usemmat yritykset haluavat päästä mukaan ja lisätä voimakkaasti palvelujen osuutta liiketoiminnassaan. Palvelubisneksen kokonaismäärää sinänsä ei voi tilastoida: palveluja on hyvin monilla yrityksillä ja lukuisilla teollisuus- ja liikealoilla. Yritykset eivät yleensä halua julkistaa tai antaa ulkopuolisille tietoja menestyksekkäästä palvelubisneksestään eli service business -osuudestaan. Palvelutuotannon menetelmiä ei myöskään anneta julkisuuteen: ne ovat tarkkaan varjeltuja liikesalaisuuksia yrityksissä.  

PALVELUTUOTTEEN JA PALVELUSOPIMUKSEN SIDOSSUHDE

Palvelujen tuotantoprosessin ketjussa on useita tärkeitä solmupaikkoja eli kriittisiä tekijöitä. Palvelutuotteella ja palvelusopimuksella on voimakas sidossuhde. Palvelutuotteen sisältö on kolmiosainen: ydintuote - kosketeltava osa - näkymätön osa. Vastaavasti palvelutuotteeseen liitettävä palvelusopimus rakennetaan yleensä kolmiosaiseksi: perus - laajennettu - täysi. Näistä tekijöistä suunnitellaan ja muokataan sellaiset ratkaisut, joihin kukin nimenomainen yritys omassa palvelutarjonnassaan pystyy suoriutumaan. Palvelutuotteen tarjoajan oman organisaation ja henkilöstön on tiedettävä tarkasti, mihin nimenomaiseen palvelusuoritteen tekoon se on kulloinkin sitoutunut kunkin vaihtoehdon osalta. Yrityksen suorituskyvyn ehtyessä ja ongelmien ilmetessä tulee nopeasti esille sopimuspaperien käsittely: seuraukset ovat hankalia ja kalliita. 

Teollinen palvelubisnes kohdistuu voimakkaasti tuotteiden elinkaaren vaiheisiin "huolto ja korjaus" sekä "modernisointi". Suurin osa yritysten palvelutuotteista ja palvelusopimuksista kohdistuu näihin ydinkohtiin. Tyypillinen pitkään toiminut esimerkki on Otis hissibisneksestä, alansa markkinajohtaja ja koko toimialaan voimakkaasti vaikuttanut yksittäinen yhtiö. Muita hissialan esimerkkejä ovat KONE, Schindler ja ThyssenKrupp.  

Palvelutoimintojen tarjonnan kirjo on laaja. Seminaarin esimerkkeinä esitellään suuri määrä erilaisia yhtiöitä ja toimialoja: öljynvaihto (CJC), robotiikka (ABB), lentokentät (Los Angeles Airport ja Heathrow Airport), yleisökäymälät (JCDexauc, Sanisette, Helsingin kaupunki), kiinteistö- ja kunnallistekniikka (Lassila & Tikanoja), teollisuus-, laite- ja kiinteistöhuolto (Caverion), siivous-, kiinteistöhuolto- ja turvapalvelut (ISS), autohuolto (Sears), lukitus- ja turvallisuuslaitehuolta (AssaAbloy), ja muita. 

SEMINAARI

Seminaari pidetään Suomessa ensi kertaa, ja sen sisältö on täysin uutta tietoa palvelubisneksestä. Seminaariin luennoitsija tekn.tri Osmo Ville Kettunen on ollut kehittämässä KONEen palveluliiketoimintaa sekä konsultoinut alan johtavia yrityksiä (mm. Otis, ABB, jne) palveluliiketoiminnan kehittämisessä. Seminaarissa esitettävä tieto perustuu käytännön yritystietoon, yritysesimerkkeihin ja keskeisiin aiheesta tehtyihin selontekoihin maailmanlaajuisesti.  Vastaavaa katsausta ei ole saatavissa esimerkiksi kirjallisuuden tietolähteiden kautta. 

Yritysesimerkit kattavat palvelubisneksen hyvin merkittävät yhtiöt. Näiden yritysten käyttämät menetelmät ja järjestelyt ovat erittäin pitkälle hiottuja, testattuja käytännön liiketoiminnassa, ja niillä saavutetut tulokset ovat erinomaisia.  

Seminaari on tarkoitettu yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen ja nimenomaan yrityksille ja niiden palvelubisneksen piirissä toimiville henkilöille. Seminaarissa esiteltävät asiat ovat sovellettavissa useimpien yritysten liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Toimialakohtaisesti eri yritykset voivat havannoida oman sektorinsa ja kilpailevien yritysten menetelmiä ja järjestelyitä. Palvelubisneksen tiettyjä menetelmiä käytetään yli teollisussektoreiden rajojen. Nämä tärkeät menetelmät esitellään sekä rakenteeltaan että käytännön esimerkkien avulla. 

Seminaari sisältää 200 diaa hyvin havainnollisina käytännön esimerkkeinä, joissa selostetaan palveluliiketoiminnan keskeiset asiat nimenomaan bisneksen näkökulmasta. Seminaarin asiatietous on sovellettavissa välittömästi yritysten käytännön liiketoimintaan. Samalla esille tulevat myös sellaiset asiat, joita nimenomaan tulee välttää palveluliiketoiminnassa. 

SEMINAARIN SISÄLTÖ

1 Tärkeät perusasiat: palvelutuote, palvelusopimus, Product-Service System, After Sales

2 Palvelutuotanto ja liiketoiminta: palvelutuotanto, liiketoimintamalli ja sen osat

3 Palvelu, asiakas ja tyytyväisyys: kriittiset seikat, palaute, Employees Handbook 

4 Palvelun kohdentaminen: moduulit, systeemit, rakenteet, superrakenteet 

5 Palvelusopimukset ja hoitosopimukset: palvelupaketit, sopimukset, MRO, O&M, ASC

6 Jälkimarkkinat ja palvelubisnes: alkuperäisosat, määräaikaistarkastukset, etävalvonta

7 Meriteollisuus ja offshore tärkeinä palvelubisneksen kasvualoina

8 Automaation ja uusien teknologioiden vaikutus palvelubisneksen järjestämiseen

9 YHTEENVETO: johtopäätökset ja suositukset

9 KESKUSTELU JA KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

 

SEMINAARIN LUENNOITSIJAT JA JÄRJESTELYT

Seminaari pidetään suomeksi. Esitysten diat ovat englanniksi. Dia-esityksestä annetaan suomenkielinen tekstikatsaus.  Seminaarikansio sisältää värikopiot tärkeimmistä dioista

Luennoitsijat ja asiantuntijat:

OSMO KETTUNEN tekniikan tohtori, FOXX Oy hpj, FOXX-USA Inc toimitusjohtaja, American Institute of Industrial Engineers, International Institute of Engineering Systems. KONE vientijohtaja, Suomen USA:n Washingtonin suurlähetystö teollisuusneuvos, Suomen konsulaatit Los Angelesissa ja Dallasissa. Windsorin yliopisto Kanada ja Detroit: tutkija, teollisuustuotanto. Suomen Akatemian ja VTT:n tutkija. FOXX-Venäjän osakeyhtiöiden HPJ. Konsultoinnin referenssit sisältävät useita satoja yrityksiä Suomessa ja kansainvälisesti. Venäjältä myönnetty professorin ja akateemikon arvot toiminnasta länsimaisen liiketoiminnan ja modernin teollisuuden edistämisestä.  TkT Kettusen väitöskirjan nimi on "Palvelutuotannon kokonaistuottavuus" ("Total Productivity of Service Production")

PIRKKO LEIVISKÄ kauppatieteiden maisteri HKKK, FOXX Oy toimitusjohtaja. FOXX-Venäjän yksiköt. Konsultoinnin referenssit EU-maat, Venäjä, CIS-alue, USA, Kiina, Japani, Etelä-Afrikka, Lähi-itä ja GCC-maat

LISÄTIEDOT JA OSALLISTUMINEN

Aika:                              Torstai 11.1.2017 klo 9:30 - 12:00

Paikka:                          Helsinki, Pääpostin kokoustilat, Mannerheim-aukio

Hinta:                            390 euroa + alv 

Kahvitarjoilu ja pikkupalat. Sisältää seminaarikansion tiivistelmineen. 

Ilmoittautuminen:   ville.kettunen@foxx.fi  perjantaihin 29.12. 2017 mennessä

for more information FOXX COMPANY