Welcome to FOXX

LATEST NEWS

YRITYSKLUSTERIT JA PROJEKTIT Bisnesseminaari 8.6.17 klo 9:30 - 12:00

MYYNTI JA BISNES: YRITYSKLUSTERIT ja PROJEKTIT Seminaari 8.6.17 9:30 - 12:00
Vaasan energiaklusteri. Turun ja Rauman laivanrakennus- ja meriteollisuuden klusteri. Biotuotteiden ja bioenergian klusteri. Fennovoiman ydinvoimahanke.
IT ja ohjelmistoalan klusteri. Uudenkaupungin autoteollisuuskeskittymä

BISNESSEMINAARI TORSTAINA 8.6.2017 KLO 9:30 - 12

Suomeen on muodostunut ja muodostumassa merkittäviä yritysklustereita eli yritysryppäitä. Esimerkkinä yritysklustereista on Vaasan energiaklusteri, johon parhaillaan haetaan ankkuriyritykseksi merkittävää kansainvälistä toimijaa ja investointeja. Muita Suomelle merkittäviä ja ajankohtaisia klustereita ovat Turun ja Rauman laivanrakennuksen ja meriteollisuuden klusteri, metsäklusteri, biovalmisteiden ja bioenergian klusteri paperi- ja selluteollisuuden rinnalle; energia- ja voimateollisuuden klusteri, IT ja ohjelmistoala, ja vaikkapa Lapin matkailuklusteri. Yksittäisellä projektillakin voin olla merkittävä työvoimavaikutus: esimerkkinä Uudenkaupungin autoteollisuus. 

Bisnesklustereihin liittyvät kiinteällä tavalla innovointi, bisnesidea ja liiketoimintasuunnitelma. Taustalla on panostusta perustutkimukseen ja tutkimus- ja kehitystoimintaan, sekä edelleen tuotekehittelyyn. Riskipääoman osallistumisella on suuri merkitys bisnesklustereiden elinvoimalla ja erityisesti siinä mukana oleville yrityksille. 

Seminaarissa käsitellään yrityskohtaista pääsyä, mukanaoloa ja osallistumista liiketoimintaan ja erilaisiin valmistusjärjestelmiin yritysryppäissä, projekteissa ja erilaisissa tuotantoketjuissa. Käsiteltävä asia on erittäin ajankohtainen sekä Suomessa että kansainvälisessä liiketoiminnassa. Tuotantoketjujen osallistuviin yrityksiin kohdistuu erilaisia ja jatkuvasti muuttuvia valinta- ja karsintajärjestelmiä. Mukaan otettavien yritysten on oltava valmiita kehittämään ja muokkaamaan toimintojaan. Kyseessä on yrityskentän suuri muutos. 

SEMINAARIN SISÄLTÖ

1 BISNES JA LIIKETOIMINTAKLUSTERIT

2 PERUSASIAT BISNEKSEEN OSALLISTUMISEN KANNALTA

3 LIIKETOIMINNAN LUONNE KLUSTEREISSA JA OMIEN TUOTTEIDEN MYYNTI 

4 MITEN MUKAAN BISNEKSEEN, PROJEKTEIHIN JA TOIMITUKSIIN

5 MUKANAOLO TUOTANTO- JA VALMISTUSKETJUISSA

6 YRITYKSEN HYVÄKSYNTÄ MUKAAN KETJUIHIN:  AVL-LISTAUS

7 BISNESKLUSTERIT JA TILAUS- JA TOIMITUSKANNAN KEHITTÄMINEN

8 YHTEENVETO

9 KESKUSTELU JA KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

Yritysklusterin eri yritysryppään keskeinen tekijä on sekä klusterin yhteisten että omien yrityskohtaisten bisnesetujen edistäminen. Bisnesklustereissa voi olla joko yksi tai useampi ns ankkuriyritys vetovastuussa. Tälllaisia ovat esimerkiksi Meyerin Turun telakka laivanrakennusteollisuudessa, Nokia informaatio- ja telekommunikaatiossa, ABB energia- ja voimateollisuudessa; ja UPM ja Metsä biotuoteklustereissa paperi- ja selluteollisuuden johdannaisina. 

Klustereissa ja tuotantoketjuissa esiintyy myös selviä projektitoimittajia. Tällainen on esimerkiksi Valmet Automotive ja sen kokoonpanotehdas Uudessakaupungissa. Valmet Automotive tekee parhaillaan projektitilauksena noin 100.000 Mercedes Benz GLC-henkilöauton kokoonpanoa sovitussa määräajassa Daimler-yhtymälle.  Valmet Automotive on osana suurta monikansallista autoteollisuuden tier- eli tasojärjestelmää tilauskokoonpanon osalta. Komponentit toimitetaan ulkomailta lukuisilta ennalta valituilta osatoimittajilta. Projektin työpaikkavaikutus on kuitenkin Suomessa ja Uudenkaupungin alueella poikkeuksellisen merkittävä. 

Voimaloiden kuten atomivoimalaitosten rakentaminen on pitkäkestoista projektivalmistusta: aikajänne on noin kymmenen vuotta. Tyypilliinen esimerkki on Fennovoiman ydinvoimala. Sen projektikustannus on lähes 10 miljardia euroa ja rakentamisen arvioitu kesto 8-10 vuotta. Vastaavia projektiesimerkkejä ovat Suomeen rakennettavat lukuisat biotuote- ja biovoimalahankkeet, jotka liittyvät läheisesti paperi- ja selluteollisuuteen. Kyse on yksittäisistä hankkeista, ja niiden toteutuksesta vastaavat projektiin asetetut projektiorganisaatiot. Hankkeeseen valitut yritykset ja laite- ja systeemitoimittajat ovat taas tyypillisesti oman teollisuussektorinsa tai niiden segmenttien keskeisiä klusteriyrityksiä. 

Bisnesklustereita muodostuu myös maantieteellisesti jonkin merkittävän toiminnan ympärille. Esimerkkejä ovat suurten satamien ja lentokenttien lähelle muodostuvat liiketoiminta- ja logistiikkaklusterit. Suurkaupunkien keskustoihin taas keskittyy rahoitus- ja lakiasioiden yrityskeskittymiä. Ilmaston, luonnon ja historiallisten nähtävyyksien ympärille on kehittynyt matkailu- ja viihdeklustereita. Nopeatempoisesti kehittyvät teknologiat ja ohjelmistoteollisuus ovat synnyttäneet peliteollisuusklustereita.  

Tyypillisesti klustereiden menestyksessä on rooli sekä julkisella että yksityisellä sektorilla; perustutkimuksella ja tuotekehityksellä, käytettävissä olevalla riskipääomalla ja rahoittajilla, sekä kärkiyritykseksi tulevan ankkuriyritysten vetovoimalla. 

Liiketoimintaryppäissä toimiessa oman yrityksen myynnin ja tilausten kehittäminen on tärkeää. Projekteissa ja hankintaketjuissa tulevat esille toiminnot "sourcing" eli sopivan toimittajan etsintä ja "procurement" eli suorat ostot. Kehityslinjana on vähentää tuotantoketjuihin osallistuvien yritysten lukumäärää ja siirtyä kohti yhä suurempia toimituskokonaisuuksia. Tämä koskee kaikkea teollista toimintaa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.  AVL-listat eli ostajatahon omista lähtökohdistaan vaatimat hyväksyttyjen toimittajien listaukset ja rekisteröinnit ovat tulossa laajasti käyttöön kaikessa teollisessa toiminnassa.  Jotta pääsisi toimittajaksi ja mukaan hankintaketjuihin, AVL-listalle mukaan pääsy on välttämätöntä.  

Jatkuva innovaatiotoimintaan ja tutkimus- ja kehitystoimintaan panostaminen on klustereiden elinvoimalle välttämätöntä. Innvointi, bisnesidea ja liiketoimintasuunnitelma liittyvät kiinteällä tavalla bisnesklustereihin. Esimerkiksi Suomen ABB kertoo Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Vaasan yliopiston kuuluvan läheisiin kumppaneihinsa: ABB ostaa erityisesti sellaista tutkimusta, joka liittyy teolliseen internetiin, etämonitorointiin ja energian kulutuksen optimointiin. -  Näihin liittyvät tärkeät asiat yritysten näkökulmasta käsitellään seminaarissa. 

SEMINAARIN LUENNOITSIJAT JA JÄRJESTELYT

Seminaari pidetään suomeksi. Esitysten diat ovat englanniksi: AVL-menettely ja Achilles-systeemi ovat pelkästään englanniksi kautta maailman. Dia-esityksistä annetaan suomenkielinen tekstikatsaus. Seminaarikansio sisältää värikopiot tärkeimmistä dioista

Luennoitsijat ja asiantuntijat:

OSMO KETTUNEN tekniikan tohtori, Oulun yliopisto. FOXX Oy hpj, FOXX-USA Inc toimitusjohtaja, American Institute of Industrial Engineers, International Institute of Engineering Systems. KONE vientijohtaja, Suomen USA:n Washingtonin suurlähetystö teollisuusneuvos, Suomen konsulaatit Los Angelesissa ja Dallasissa. Windsorin yliopisto Kanada ja Detroit: tutkija, teollisuustuotanto. FOXX-Venäjän osakeyhtiöiden HPJ. Konsultoinnin referenssit sisältävät useita satoja yrityksiä Suomessa ja kansainvälisesti. Venäjältä myönnetty professorin ja akateemikon arvot toiminnasta länsimaisen liiketoiminnan ja modernin teollisuuden edistämisestä.  

PIRKKO LEIVISKÄ kauppatieteiden maisteri HKKK, FOXX Oy toimitusjohtaja. FOXX-Venäjän yksiköt. Konsultoinnin referenssit EU-maat, Venäjä, CIS-alue, USA, Kiina, Japani, Etelä-Afrikka, Lähi-itä ja GCC-maat

 

LISÄTIEDOT JA OSALLISTUMINEN

Aika:                              Torstaina 8.6.2017 klo 9:30 - 12:00

Paikka:                          Helsinki, Pääpostin kokoustilat, Mannerheim-aukio

Hinta:                            350 euroa + alv 

Kahvitarjoilu ja pikkupalat. Sisältää seminaarikansion tiivistelmineen. 

Ilmoittautuminen:   ville.kettunen@foxx.fi  maanantaihin 29.5. 2017 mennessä

 

 

for more information FOXX COMPANY