Welcome to FOXX

LATEST NEWS

VANHUSTEN HOIVAKOTIPALVELUJEN LIIKETOIMINTA SUOMESSA Seminaari 28.5.2019 klo 9:30 - 12:00

Ajankohtainen liiketoimintaseminaari 28.5.19 klo 9:30-12 VANHUSTEN HOIVAKOTIPALVELUJEN LIIKETOIMINTA SUOMESSA 

*     Miten hoivakotipalvelujen liiketoiminta Suomessa on järjestetty ja miten se kehittyy lähitulevaisuudessa   * Osapuolet *   *Menestystekijät  * Laatu, laadun kehittäminen ja asiakastyytyväisyys   * Viranomaisluvat ja valvonta   * Kustannukset, hinta ja tulosodotukset hoivakotialalla  * Hoivakotiliiketoiminnan ansaintalogiikka palveluntuottajien näkökulmasta  * Ostajien ja myyjien menetelmät ja hoivakotiala: mitä hoivakotiala voi hyödyntää ja omaksua muilta liiketoimintasektoreilta *   * Palvelutuotteen muokkaaminen ja kehittely ymmärrettäviksi palvelupaketeiksi hoiva-alalla  *  Kolme tärkeää seikkaa: palvelutuote, palvelusisältö ja palvelusopimus *   * Palvelusopimusten eri tasot, sisältö ja niitä vastaava hinnoittelu  * AVL-menetelmät ja hoivakotiala*

Ajankohtainen seminaari on aivan uusi ja ensimmäinen  sekä ainoa laatuaan Suomessa.  Suosittelemme seminaaria sekä hoivapalvelujen ostajille (palvelujen ulkoistajille) että yksityissektorin ja julkissektorin hoivapalvelujen myyjille ja toteuttajille. Seminaarissa luodaan kokonaiskatsaus Suomen hoivakotiliiketoimintaan,  sen keskeisiin toimijoihin ja toimintamalleihin ja  julkishallinnon rooliin palvelujen ostajina ja laatuvaatimusten asettajina.  Miten luodaan palvelutuotteet hoitoalalle siten, että palvelun sisältö, palvelusopimus ja laatuodotukset täyttyvät; ja mitä hoivapalvelujen tuottajien kannattaa omaksua palveluliiketoiminnan menetelmien kehittämisestä muilta yrityssektoreilta.    

HOIVAKODIT SUOMESSA

Suomessa  hoivakotimarkkinoiden koko on 1400 yksikköä ja kasvaa nopeasti. Hoivapalvelujen järjestelyvastuu kuuluu 311 kunnalle ja niiden ohessa 7  kuntayhtymälle. Toteutuksen hoitavat joko kunnat itse omissa hoivakodeissaan tai antavat hoivakotitoiminnan yksityissektorin tehtäväksi. Yksityissektorilla on  suurimpina  toteuttajina Top-3  yhtiötä  46% markkinaosuudella ja  650 hoivakodilla, ja muiden markkinaosuus on 54%  ja 750 hoivakotia. Top-3 yhtiötä ovat Attendo, Esperi ja Mehiläinen.

Hoivapalvelut ovat luvanvaraista toimintaa, lisäksi viranomaisen valvontavastuu. Merkittävinä viranomaistahoina ovat Sosiaali- ja terveysministeriö STM, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA, Aluehallintovirasto AVI, ja 311 kuntaa sekä lisäksi 7 kuntayhtymää. Hoivakoti palvelujen liiketoimintaan kohdistuvat siis sekä viranomaisen luvat  ja viranomaisen valvonta että laatusuositukset.

HOIVAPALVELULIIKETOIMINNAN RAKENNEMUUTOS 

Hoivakotisektorilla on menossa huomattava rakennemuutos.  Kyse on kaikessa liiketoiminnassa tavanomaisesta  ”Outsourcing” ja ”A&M”-toiminnasta: Aqcuisition & Mergers. Viimeisen viiden vuoden aikana 2014-2018 on ollut 126 yrityskauppaa. Yrityksistään luopuneet ovat vaurastuneet yrityskaupoissa. Samaan aikaan hoivakotialan markkinaosuudet ovat muokkautumassa muillakin liikealoilla tyypilliseen asetelmaan: 1) markkinajohtaja, 2) haastaja, 3) seuraaja ja 4) markkinatäyttäjät.

Ryhmässä markkinatäyttäjät on edelleen 750 hoivakotia eli ”pientä yritysyksikköä”. Yritysostot kohdistuvat ”markkinatäyttäjiin”. Suuria  markkinaosuuksia hallitsevien yritysten väliset yhtymiset ja kaupat olisivat muuten vaikeita toteuttaa kilpailuviranomaisten säännösten vuoksi.

Markkinoiden koko ja hoivakotien määrä jatkuvasti kasvaa tulevina vuosina. Syynä ovat väestön ikärakenteesta johtuvat seikat. Kaikkien suurten Top-3  hoivakotiyritysten omistajina on pääomasijoittajia, omine tavoitteineen ja toiminnan tapoineen.

PALVELUTUOTE, LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Hoivakodit ovat luonteeltaan palvelutuotantoa ja jatkuvaa prosessitoimintaa. Palvelutuote on aina luotava: sitä ei muutoin ole olemassakaan. Palvelutuotteella on kolme osaa: 1) ydinpalvelu, 2) kosketeltavat palvelulisät ja 3) aineettomat palvelulisät. Näistä muokataan yleensä kolmiportainen palvelutuotteisto  markkinointia, myyntiä ja toteutusta varten: 1) peruspalvelu, 2) laajennettu palvelu ja 3) täyspalvelu. Kyse on PSS-mallin palvelupaketeista, joita käytetään  laajasti monilla  liikesektoreilla.

Laadulla ja asiakastyytyväisyydellä on voimakas keskinäinen yhteys: laadun noustessa tai laskiessa tyytyväisyystaso kohoaa tai laskee. Laatukokemus on pitkävaikutteinen asia palvelujen liiketoiminnalle. Seminaarissa esitellään laadun ja tyytyväisyyden seuranta- ja mittausmenetelmiä sekä vaikutuksia asiakkaisiin. Välittömällä ensilinjan yhteydellä asiakkaan ja palvelun suorittajan välillä on suuri ja pitkäkestoinen merkitys: tärkeä kilpailutekijä.

PALVELUN KEHITTÄMINEN ELI SYSTEEMISUUNNITTELU

Palvelun liiketoiminnan kehittämismenetelminä on mm ”mentoring” (mestari-oppipoika) ja ”benchmarking” (malliyhtiön jäljittely) toisaalta henkilökuntaan ja toisaalta yrityksen tiloihin ja järjestelmiin kohdistuvina.  Palveluyritykset muilta liiketoimintasektoreilta ovat myös siirtyneet käyttämään monia aivan uusia kansainvälisiä menetelmiä,  joita hoivakotitoimintakin  voi hyödyntää. Esimerkkinä mm ”Erinomainen palveluorganisaatio Toyota-periaatteita noudattaen”.

Seminaarissa esitellään tarkasti hoivasektorin ja palvelun liiketoiminnan PSS- menetelmä. Erityisesti tarkastellaan kahden seuraavan tekijän muokkaamista palvelupaketeissa: palvelusisältö (ydin, aineellinen ja aineeton palveluosio) ja palvelusopimus (perus-, laajennettu- ja täyspalvelun sopimus). Kaikissa näissä tulee erikoisen voimakkaasti esille yksittäisenä seikkana ”trouble shooting” eli ongelmien ratkaisu nopeasti ja onnistuneesti itse kohteessa.

Seminaarissa esitellään myös asiakkaan mielikuva hinnoittelusta ja laadusta . Suomen hoivapalvelun markkinoillakin muokkautuu klassinen hinnoittelun ja laadun nelikenttä: 1) paras, 2) kermankuorija, 3) tunkeutuja ja 4) huokea yhtiö.         

OSTAMINEN JA MYYMINEN PALVELUJEN LIIKETOIMINNASSA

Ostaminen ja myyminen ovat arkipäiväistä toimintaa myös hoivapalvelujen sektorilla. Yrityskentässä on seuraavaa ostamista ja myymistä: 1) palveluyhtiön osto, 2) palveluiden sopimuskannan osto, 3) ulkoistetun palveluosan osto ja 4) palvelujärjestelmän konseptin osto.

Palvelujen  liiketoiminnan ostoissa on liiketoiminnan muilla sektoreilla käytössä ns AVL-menetelmä. Hoivakotipalveluissa  Suomessa AVL  ei toistaiseksi ole käytössä. AVL tarkoittaa hyväksyttyjen toimittajien listaa (Approved Vendor List). AVL-järjestelmä on nimenomaan ostajan ehdoilla ja vaatimuksilla  sekä laatukriteereillä toimiva menetelmä. Myyjän eli palvelujaan tarjoavan yrityksen on sopeuduttava ja noudatettava myyjän asettamia AVL-ehtoja kaikilta osiltaan. Seminaarissa esitellään AVL-järjestelmän periaatteet ja sen yhteydet hoivakotipalvelujen toimintaan ja laadun kehittämiseen.

 

SEMINAARI, LUENNOITSIJAT JA JÄRJESTELYT

Seminaari pidetään suomeksi. Esitysten diat ovat suomeksi. Osallistujille luovutetaan seminaarikansio sisältäen osioiden pääsivut sekä valikoituja väridioja ja tekstikatsaus esityksistä.

Luennoitsijat ja asiantuntijat

OSMO KETTUNEN tekniikan tohtori, Master of Sciences; International Institute of Systems & Engineering IIS&E, USA ja American Institute of Industrial Engineers AIIE, USA; Suomen Washingtonin suurlähetystön tiede- ja teknologianeuvos, Suomen konsulaatit Los Angelsissa ja Dallasissa USA teollisuusneuvos, KONE vientijohtaja, FOXX toimitusjohtaja; Suomen Akatemian tutkija, VTT tutkija, Windsorin Yliopisto Kanada ja Detroit tutkija. Konsultoinnin referensseinä useita satoja yrityksiä Suomessa ja kansainvälisesti. Myönnetty professorin ja akateemikon arvot. TkT Kettusen väitöskirjan nimi ”Palvelutuotannon Kokonaistuottavuus”  (”Total productivity of Service Production”).

PIRKKO LEIVISKÄ kauppatieteiden maisteri, Helsingin Kauppakorkeakoulu; FOXX oy toimitusjohtaja. Konsultoinnin referensseinä satoja yrityksiä EU-maat, Suomi, USA, Kiina, Japani, Etelä-Afrikka, Lähi-idän maat, Venäjä, Ukraina, Norja, Kazakstan ja Azerbaijan.

 

LISÄTIEDOT JA OSALLISTUMINEN

Aika:                          Tiistai 28.5.2019 klo 9:30 - 12:00

Paikka:                      Helsinki, Pääpostin Fazer-kokoustilat "Postimestari"-kabinetti

Hinta:                         395 euroa + alv 

Kahvitarjoilu ja pikkupalat. Sisältää seminaarikansion tiivistelmineen. 

Sitovat ilmoittautumiset    ville.kettunen@foxx.fi  torstaihin 9.5.2019 mennessä

 

Tervetuloa!

for more information FOXX COMPANY